Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu
Giriş

İBYS WEB SERVİS BİLGİLERİ

WEB SERVİS SONUÇ KODLARI

Sonuç Kodu

Kod Açıklaması

200

İşlem Başarılı

204

İşlem Başarısız

210

Zorunlu alanlarda hata var! Lütfen ilgili DVO yu yeniden kontrol ediniz.

211

Sorgu numarası hatalıdır! bu servisi sadece yeni kayıtlar için kullanılabilirsiniz!

212

uzmanKimlikNo + " kimlik numaralı İG Uzmanı ile " + calisanKimlikNo + " kimlik numaralı calişan arasında  işyeri bazında bir bağ bulunamadı!

213

SGK Tescil No + tescil numaralı işyeri için +uzmanKimlikNo +  kimlik numaralı İSG Profesyoneli bulunamadı. Lütfen SGK tescil numarasını veya İSG profesyonelinin TC kimlik numarasını kontrol ediniz. 

214

İmzalı içerik hatası! Lütfen bu mesajda ki xml ile kendi ürettiğiniz xml i karşılaştırınız! İbys sunucularında kontrol için üretilen xml : (dönen xml)

215

İsg prof TC kimlik no ile e imza sahibi aynı kişi değildir!

216

En fazla 10 adet egitim bildiriminde bulunabilirsiniz.

217

En az 1 adet egitim bildiriminde bulunmalısınız.

218

En fazla 100 adet çalışan için bildiriminde bulunabilirsiniz.

219

En az 1 adet çalışan için bildirimde bulunmalısınız.

220

Gönderilen eğitim listesinde aynı değer birden fazla bulunmaktadır!

221

Gönderilen çalışan listesinde aynı değer birden fazla bulunmaktadır!

222

Gelen imzanın bütünleşik imza(değer ile imzalama) olduğu tespit edilmiştir. İçerik doğrulaması yapılabilinmesi için lütfen CAdES BES ayrık imza yapınız!

401

firma kodu ve parola ile aktif bir firma bulunamadı!

1111

Sistem Hatası

2222

SQL Exception


WEB SERVİS VERİ GÖNDERİMİ

  1. Aşağıdaki xml dokümanı oluşturulur.

           NOT-1: Oluşturulan xml tek bir satır olmalıdır. Formatlanmayacaktır. Standalone özelliği yes olarak setlenmiş olup header kısmında Standalone yer almayacaktır.

Örnek: XML oluşturma


  1. Oluşturulan xml için sha256 Mdiggest algoritması ile hash i alınır (Hash alınırken hex değer çevirimi yapılmayacak 

         NOT-2: Sistem sha yapılarak yada sha yapılmadan gönderilen hash değerlerini kabul etmektedir.

  1. CAdES ile imzalanır.

  2. Daha sonra imzalı içerik Base64 ile encode edilerek servise gönderilir.

           NOT-3:  Bazı imzaların özet değer alma yanında ilgili imzayı base64 ile encode ederek döndürdüğü de görülmektedir. Bu durum için bu adımı atlayınız.


  1. Xml içerisindeki isgProf ile imza sahibinin TC kimlik numarası aynı olmalıdır.


Örnek Web Servis Mesajları

GeneratedXML için tıklayınız.

soapMessage için tıklayınız.

Çoklu Eğitim Gönderim GeneratedXML için tıklayınız

Örnek: İmzalama öncesi ve sonrası veriler


Test Web Servis Adresi 

https://services.csgb.gov.tr/CsgbWebServices_ibys_deneme/IsgIbysWsService?WSDL

Gerçek Ortam Web Servis Adresi 

https://services.csgb.gov.tr/CsgbWebServices_ibys/IsgIbysWsService?WSDL

Eğitim DVO

Alan

Açıklama

    String firmaKodu;

Bakanlık tarafından firmaya verilen kod

    Long sorguNo;

firmanın oluşturduğu ve eşsiz bir numaradır.

    Long belgeTipi;

1:işyeri hekimi 2: iş güvenliği uzmanı 3:Diğer sağlık personeli

    Long isgProfTckNo;

    Long calisanTckNo;

    Long egitimKoduId;


    double egitimSuresi;

dakika olarak girilecek

    String egitimTarihi;

dd-MM-yyyy formatında

    int egitimYer;

0: işyeri dışında 1: işyerinde

    int egitimTur;

0: uzaktan 1: yüzyüze

    String sgkTescilNo;

boşluksuz ve aralıksız 26 hane olacak şekilde.

    Long isyeriId;

Boş Gönderilecek

    Long egiticiTckNo;

Çoklu Eğitim DVO

Alan

Açıklama

    private String firmaKodu;

 

    private Long sorguNo;

 

    private Long belgeTipi;

 

    private Long isgProfTckNo;

 

    private List<EgitimObject> egitim;

    EgitimObject

 

    private Long egitimKoduId;

 

    private double egitimSuresi;

    dakika olarak girilecek 

 

 

    private List<CalisanObject> calisan;

    CalisanObject

 

    private Long calisanTckNo;

    private String egitimTarihi;

 

    private int egitimYer;

 

    private int egitimTur;

 

    private String sgkTescilNo;

 

    private Long isyeriId;

 

    private Long egiticiTckNo;

 

    private String imzaliDeger;

 

 

Profesyonel Yetkilimi DVO

Alan

Açıklama

   int isProfesyonel;

0: profesyonel 1: hekim

   String isyeriSgkNo;

   Long isgProfTc;

   Long sorguNo;

firmanın oluşturduğu ve eşsiz bir numaradır.

Eğitim Bildirim Sorgu DVO

Alan

Açıklama

    long sorguNo;

firmanın oluşturduğu ve eşsiz bir numaradır.

    long isgProfTckNo;

    long calisanTckNo;

    String baslangicTarihi;

    String bitisTarihi;Eylem Planı

Metotlar

Veri Setleri

Firma Randevu Talep