Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu
Giriş

2018 Eylem Planı

6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir." hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılmıştır.

2018 yılı içerisinde geliştirilecek işlem basamakları yayımlanmıştır.


Yayımlanan eylem planı için tıklayınız.


Eylem Planı

Metotlar

Veri Setleri

Firma Randevu Talep