Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu
Giriş

YETKİLİ FİRMALAR LİSTESİ YAYINLANDI

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sistemini oluşturacak ve mevcut verilerin anlamlandırılmasını sağlayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) kurulacaktır.

Kurulmuş olan İBYS İSG alanında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecektir.

Bu çerçevede Bakanlığımızca yayımlanan 27.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Dış Genelge kapsamında tescil edilen firmalar Yetkili Firmalar  adresinden ilan edilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların Veri Setleri adresinden ilan edilen veri setlerini takip ederek gerekli bilgileri 01.07.2018 tarihi itibarı ile Bakanlığımıza gönderiyor olması önem arz etmektedir.


Eylem Planı

Metotlar

Veri Setleri

Firma Randevu Talep